Zakład Filologii Szwedzkiej wchodzi w skład Instytutu Filologii Germańskiej na Wydziale Filologicznym UJ.

Większość pracowników Zakładu Filologii Szwedzkiej to pracownicy naukowo-dydaktyczni, którzy prowadzą zajęcia związane ze swoimi obszarami badawczymi. Działają w ramach trzech zespołów badawczych:

  • Językoznawstwo szwedystyczne
  • Literaturoznawstwo szwedystyczne i komparatystyczne
  • Przekład i komunikacja międzykulturowa (perspektywa skandynawistyczna)

Zajęcia z historii Szwecji odbywają się we współpracy z Instytutem Historii UJ. Wśród pracowników Zakładu jest trzech lektorów językowych. Jednym z nich jest native speaker, lektor języka szwedzkiego, prowadzący zajęcia z praktycznej nauki tego języka na wszystkich latach studiów. Zajęcia z nim zapewniają studentom kontakt z żywym językiem od początku nauki. Lektor szwedzki bierze udział w organizacji wydarzeń wokół języka i kultury szwedzkiej, np. obchodów dnia św. Łucji. Dokonuje korekt językowych wszystkich tekstów szwedzkojęzycznych powstających w Zakładzie – prac licencjackich i magisterskich, rozpraw doktorskich oraz artykułów naukowych. W Zakładzie prowadzony jest też lektorat języka duńskiego i niderlandzkiego, jako zajęcia opcjonalne dla studentów filologii szwedzkiej i germańskiej.

 

Samodzielni pracownicy naukowi

dr hab. Magdalena Wasilewska-Chmura (Kierownik Zakładu) – teoria literatury, literatura szwedzka, komparatystyka literacka, praktyczne aspekty przekładu, realioznawstwo szwedystyczne, praktyczna nauka języka szwedzkiego 

dr hab. Krzysztof Bak – teoria literatury, literatura szwedzka, praktyczna nauka języka szwedzkiego, kursy na studiach doktoranckich na Wydziale Filologicznym

dr hab. Jan Balbierz – teoria literatury, literatura szwedzka, kulturoznawstwo, praktyczna nauka języka szwedzkiego, kursy na studiach doktoranckich na Wydziale Filologicznym

dr hab. Piotr de Bończa Bukowski – historia literatury, komparatystyka literacka, przekładoznawstwo, kulturoznawstwo, historia idei

dr hab. Ewa Data-Bukowska – historia języka szwedzkiego, składnia języka szwedzkiego, praktyczna nauka języka szwedzkiego, kultura norweska, lingwistyka kognitywna i kognitywna teoria przekładu

dr hab. Iwona Kowal – lingwistyka, gramatyka języka szwedzkiego, akwizycja języka, praktyczna nauka języka szwedzkiego

 

Doktorzy

dr Monika Jazowy-Jarmuł – gramatyka opisowa języka szwedzkiego, lingwistyka kontrastywna, przekładoznawstwo, praktyczna nauka języka szwedzkiego

dr Grażyna Pietrzak-Porwisz – semantyka leksykalna, frazeologia, lingwistyka kognitywna, praktyczne aspekty przekładu literackiego i specjalistycznego, praktyczna nauka języka szwedzkiego 

dr Marta Rey-Radlińska – literatura szwedzka i staronordycka, praktyczna nauka języka szwedzkiego 

dr Elżbieta Żurawska – literatura szwedzka, praktyczna nauka języka szwedzkiego, krajoznawstwo szwedzkie

 

Doktoranci

mgr Piotr Cieśla

mgr Weronika Depka Prondzinska

mgr Piotr Dyguś

mgr Andrzej Dominik Dziedzic

mgr Joanna Gospodarczyk

mgr Jolanta Kucharska

mgr Justyna Magiera

mgr Agnieszka Proszewska

 

Asystenci

mgr Marta Stasiak-Górna – praktyczna nauka języka szwedzkiego, przekładoznawstwo, gramatyka kontrastywna, fonologia i fonetyka

 

Lektorzy

mgr Wanja-Maria Leijon – praktyczna nauka języka szwedzkiego

mgr Joanna Magiera – praktyczna nauka języka szwedzkiego

mgr Wojciech Pawełczyk - praktyczna nauka języka szwedzkiego

mgr Anna Kurek – język norweski

mgr Nelli Trushina – język duński

 

Bibliotekarz

mgr Dorota Radomska-Kowalczyk