Institutionen för svenska språket och litteraturen är en enhet inom Institutionen för germanistik vid Jagellonska universitetet.

De flesta tjänsterna är forsknings- och lärartjänster i kombination, fördelade på:

  • Litteraturvetenskap
  • Lingvistik
  • Översättningsvetenskap

Det innebär att alla forskare har undervisning inom sina respektive specialområden, som sålunda bedrivs på högsta akademiska nivå. Undervisning i historiskt relaterade ämnen sker i samarbete med Historiska institutionen vid Jagellonska universitetet. Det finns fyra tjänster som enbart innehåller språkundervisning, varav en är reserverad för en modersmålstalande som undervisar i alla årskurser. Undervisningen med den modersmålstalande läraren är en ovärderlig tillgång för studenterna – ett unikt tillfälle att från själva början ha kontakt med det levande språket. Den svenska läraren medverkar även vid svenskrelaterade tillställningar (t.ex. luciafirandet) och fungerar som språkgranskare för alla svenskspråkiga texter på institutionen (kandidat- och masteruppsatser, doktorsavhandlingar samt vetenskapliga artiklar). Den andra tjänsten är en lärare i danska som har tillvalskurser för svensk- och tyskstuderande.

Medarbetare med sina respektive forsknings- och undervisningsområden

Docenter

fil. dr, docent Magdalena Wasilewska-Chmura, prof. UJ (prefekt) – litteraturteori, svensk litteratur, komparativ litteraturforskning, praktiska aspekter vid översättning, samhällskunskap, praktisk svenska

fil. dr, docent Krzysztof Bak, prof. UJ – litteraturteori, svensk litteratur, praktisk svenska, doktorandutbildning för filologiska fakulteten

fil. dr, docent Jan Balbierz, prof. UJ – litteraturteori, svensk litteratur, kulturvetenskap, praktisk svenska, doktorandutbildning för filologiska fakulteten

fil. dr, docent Piotr de Bończa Bukowski, prof. UJ – litteraturhistoria, komparatistik, översättningsvetenskap, kulturvetenskap, idéhistoria

fil. dr, docent Ewa Data-Bukowska – svensk språkhistoria, svensk syntax, praktisk svenska, norsk kultur, kognitiv lingvistik och översättningsvetenskap

fil. dr docent Iwona Kowal – lingvistik, språkinlärning, svensk grammatik, praktisk svenska

Doktorer

fil. dr Monika Jazowy-Jarmuł – svensk deskriptiv grammatik, kontrastiv lingvistik, översättningsvetenskap, praktisk svenska

fil. dr Grażyna Pietrzak-Porwisz – lexikal semantik, fraseologi, kognitiv lingvistik, praktiska aspekter vid litterär översättning och facköversättning, praktisk svenska

fil. dr Marta Rey-Radlińska – svensk och fornnordisk litteratur, praktisk svenska 

fil. dr Elżbieta Żurawska – svensk litteratur, praktisk svenska, svensk realia

Språklärare

fil. mag. Piotr Dyguś – praktisk svenska

fil. mag. Sophie Engström – praktisk svenska

fil. mag. Marta Stasiak-Górna – fonetik, kontrastiv grammatik, översättningsvetenskap, praktisk svenska 

fil. mag. Anna Kurek-Przybilski – praktisk norska

fil. mag. Nelli Trushina - praktisk danska

Doktorander, fristående

fil. mag. Piotr Cieśla

fil. mag. Joanna Gospodarczyk

fil. mag. Agnieszka Proszewska

Bibliotekarie

fil. mag. Dorota Radomska-Kowalczyk