SVENSKAVDELNINGEN I KRAKOW FIRAR SITT 40 ÅRS JUBILEUM

Samtidigt som hela Jagellonska universitetet firade sitt 650-års jubileum, hade vi också anledning att fira – vår avdelning fyllde nämligen 40 år! Institutionen för svenska språket och litteraturen bildades 1974 på initiativ av den dåvarande prefekten för Germanska institutionen, professor Aleksander Szulc. Sedan dess har avdelningen utexaminerat flera hundra studenter, bland vilka en del är verksamma som lärare i svenska, tolkar, översättare, journalister, diplomater och affärsmän. Många av våra före detta studenter är också anställda på nordiska företag.

I samband med jubileet förberedde vi flera arrangemang vars mål var att göra studenterna närmare bekanta med institutionens forskningsfält, dess traditioner och kontakter utåt. Institutionen gav under några veckor föredrag av inbjudna gäster som specialiserar sig inom litteratur-  och språkvetenskap samt inom översättning. Firandet av jubileet nådde sin höjdpunkt under den s.k. Jubileumsveckan (3–7 november 2014). Den 6 november hade vi nöjet att inbjuda våra studenter och medarbetare till Skandinavisk kväll. Under kvällen hölls även prisutdelningen i vår översättartävling.