Zespoły badawcze w Instytucie Filologii Germańskiej UJ

drJęzykoznawstwo szwedystyczne

Kierownik zespołu:

dr hab. Ewa Data-Bukowska

Skład zespołu:

dr hab. Iwona Kowal

dr Grażyna Pietrzak- Porwisz

mgr Piotr Dyguś (doktorant)

Literaturoznawstwo szwedystyczne i komparatystyczne

Kierownik zespołu:

dr hab. Jan Balbierz

Skład zespołu:

dr hab. Krzysztof Bak

dr hab. Magdalena Wasilewska-Chmura

dr Marta Rey-Radlińska

dr Elżbieta Żurawska

mgr Piotr Cieśla (doktorant)

mgr Andrzej Dominik Dziedzic (doktorant)

mgr Jolanta Kucharska (doktorantka)

mgr Justyna Magiera (doktorantka)

Przekład i komunikacja międzykulturowa (perspektywa skandynawistyczna)

Kierownik zespołu:

dr hab. Piotr de Bończa-Bukowski

Skład zespołu:

dr Monika Jazowy- Jarmuł

mgr Marta Stasiak-Górna

mgr Joanna Gospodarczyk (doktorantka)

Germanistyczne Językoznawstwo Stosowane

Kierownik zespołu:

prof. dr hab. Zofia Berdychowska

Skład

zespołu:

dr Magdalena Duś

dr Magdalena Filar

dr Agnieszka Gaweł

dr Joanna Janicka

dr Robert Kołodziej

dr Joanna Konieczna- Serafin  

dr Tomasz Rojek

dr Agnieszka Vogelgesang- Doncer

dr Grażyna Zenderowska- Korpus

mgr Małgorzata Hac

mgr Magdalena Bednarczyk-Gacek

mgr Anna Wojciechowska (doktorantka)

Germanistyczne Językoznawstwo Historyczne

Kierownik
zespołu:

dr hab. Andrzej Feret

Skład
zespołu:

dr Grzegorz Chromik

dr Piotr Owsiński

mgr Krzysztof Matyjasik (doktornatka)

Relacje interkulturowe: przestrzeń literacka i kulturowa - j. niemiecki, j. polski i j. jidysz

Kierownik
zespołu:

dr hab. Magdalena Sitarz

Skład
zespołu:

dr hab. Agnieszka Palej

dr Grzegorz Szklarczyk

dr Anastasia Telaak

mgr Aleksandra Hill

mgr Bogumił Kramarz (doktorant)

mgr Ewelina Tkacz (doktorantka)

Literatura niemieckojęzyczna XX i XXI wieku

Kierownik
zespołu:

prof. dr hab. Maria Kłańska

Skład
zespołu:

dr Anna Dąbrowska

dr Paweł Moskała

dr  Michael Sobczak

dr Agnieszka Sowa

Literatura niemieckojęzyczna XVIII i XIX wieku

Kierownik
zespołu:

dr hab. Katarzyna Jaśtal

Skład
zespołu:

dr hab.  Jadwiga Kita-Huber

dr Paweł Zarychta

dr Anna Kluba

mgr Beata Gorycka

mgr Robert Samek

mgr Grzegorz Klag (doktorant)

mgr Joanna Szczukiewicz (doktorantka)

mgr Julia Manowska (doktorantka)