Dyżur p. Dyrektor dr hab. Magdaleny Sitarz ,prof.UJ w dniach 2 i 5 września 2019

Dyżur p. Dyrektor dr hab. Magdaleny Sitarz ,prof.UJ w dniu 2 września o godz. 12.00-13.00 i w dniu 5 września o godz. 10.00-11.00
Data opublikowania: 01.08.2019
Osoba publikująca: Małgorzata Soczówka