Zapisy na seminaria licencjackie i opcje - studia I stopnia

Zapisy na seminaria licencjackie i opcje będą 20.09. 2017 od godz. 11:00

tematy opcji dla filologii germańskiej:

II rok

Opcja PNJN - Przekształcenia w tekstach użytkowych I

Wybrane zagadnienia z frazeologii języka niemieckiego – opcja

Niemiecka literatura młodzieżowa XX wieku – opcja

Słowotwórstwo – opcja

Opcja PNJN - Społeczeństwo niemieckie - życie codzienne, mentalność i język

Opcja PNJN - Wprowadzenie do tekstów naukowych - słownictwo, stylistyka, struktura tekstu

Opcja PNJN - Nominalizacja i werbalizacja I

Opcja PNJN - Frazeologia w komunikacji językowej

III rok

Semantyka językoznawcza - podstawowe pojęcia, teorie i zastosowanie w opisie języka – opcja

Pisanie tekstów argumentacyjnych – opcja

Liryka, krótka proza i sztuka filmowa ekspresjonizmu - opcja

Uwaga:

I rok filologii germańskiej i filologii szwedzkiej:

wszyscy studenci zapisują się przez USOS na zajęcia z wf i łaciny.

I rok  filologii germańskiej z j. angielskim

wszyscy studenci zapisują się na wf

I rok filologii germańskiej i filologii germańskiej z j. angielskim

studenci, którzy zdecydują się na kształcenie pedagogiczne muszą  zgłosić ten fakt w sekretariacie IFG, tylko wtedy będą mogli się zarejestrować na zajęcia w Studium Pedagogicznym.

Na inne przedmioty zapisze studentów sekretariat.

 

 

Data opublikowania: 13.09.2017
Osoba publikująca: Rozalia Kutrybała