Tematy seminariów licencackich i magisterskich w roku akademickim 2017/18

Filologia germańska , filologia germańska z językiem angielskim

SEMINARIA LICENCJACKIE

Dr A. Dąbrowska: Nobliści w dziedzinie literatury po roku 1945 / Nobelpreisträger für Literatur nach 1945

Dr A. Kluba: Literatura niemieckojęzyczna przełomu XIX i XX wieku / Deutschsprachige Literatur um die Jahrhundertwende 19./20. Jh.

dr Agnieszka Gaweł - Polsko-niemiecka gramatyka konfrontatywna - wybrane zagadnienia

dr Grażyna Zenderowska-Korpus -Związki frazeologiczne w tekście

dr Henryk Mazepa - Obrazy społeczeństwa niemieckiego w niemieckojęzycznych środkach masowego przekazu

dr Halina Podgórni Wiedza o kulturze w dydaktyce języków obcych

SEMINARIA MAGISTERSKIE

I ROK LITERATUROZNAWSTWO

Dr hab. K. Jaśtal: Literatura: między programem a praktyką / Zwischen literarischem Programm und literarischer Praxis

Dr P. Zarychta: Nowsza i najnowsza poezja niemieckojęzyczna w przekładzie na język polski. Tendencje, problemy, recepcja. / Neuere und jüngste Lyrik des deutschsprachigen Raums in polnischen Übersetzungen. Tendenzen, Probleme, Rezeption.

I ROK KULTUROZNAWSTWO

Dr hab. A. Palej: Die Mythen der Deutschen und der Österreicher / Mity Niemców i Austriaków

Dr hab A. Feret - Komunikacja międzykulturowa w kontekście języków polskiego i niemieckiego

I ROK JĘZYKOZNAWSTWO

prof. Zofia Berdychowska  - Komunikacja w przestrzeni publicznej. Język - Media - Specyfika kulturowa - Kontrasty

Dr M. Duś - Przekład.  Perspektywa lingwistyczna

Zapisy na seminaria we wrześniu przez USOS. Dokładny termin zostanie podany na początku września.

 

FILOLOGIA  SZWEDZKA

Seminaria licencjackie

dr hab. Krzysztof Bak - Mit w literaturze szwedzkiej

dr Monika Jazowy-Jarmuł - Językoznawstwo szwedystyczne

 

Seminaria magisterskie

dr hab. Ewa Data Bukowska - Stylistyka szwedzka z perspektywy językoznawstwa kognitywnego

dr hab. Jan Balbierz - Słowo - obraz -dźwięk. Od intertekstualności do intermedialności

Data opublikowania: 07.07.2017
Osoba publikująca: Bogusława Bugajska