Stypendium DAAD

W załączeniu przesyłam Państwu informacje na temat programu stypendialnego finansowanego ze środków dla mniejszości niemieckiej. Program ten skierowany jest jednak do wszystkich absolwentów (studiów licencjackich bądź magisterskich) z kierunków m.in.: Germanistyka, Język niemiecki jako język obcy oraz filologia germańska, którzy mają już doświadczenie w nauczaniu języka niemieckiego. Wyjazd możliwy jest na 5 miesięcy. Początek odbywania stypendium to 1 października 2017. Termin składania wniosków mija 30 kwietnia br. Dokładny opis programu stypendialnego znajduje się w załączeniu oraz na stronie: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/?status=&origin=36&subjectGrps=&daad=1&q=&page=2&detail=57337091
Data opublikowania: 15.03.2017
Osoba publikująca: Rozalia Kutrybała