"Słowa, słowa, słowa. A co za słowami? Duch gramatyki. Postrach tłumacza"

W środę 10 października odbył się w auli Auditorium Maximum wykład mistrzowski p. Prof. Elżbiety Tabakowskiej zatytułowany "Słowa, słowa, słowa. A co za słowami? Duch gramatyki. Postrach tłumacza." Zaplanowana na spotkanie sala 505 w Collegium Paderevianum okazała się zbyt mała ze względu na ogromne zainteresowanie studentów i pracowników wystąpieniem wybitnej polskiej językoznawczyni i tranlatolożki! Wykład dotyczył problemów języka i przekładu z perspektywy językoznawstwa kognitywnego; był niezwykle ciekawy i inspirujący. Prelegentka odpowiadała także na pytania z sali. To była udana inauguracja drugiego roku działalności Pracowni Translacji IFG UJ.

Data publikacji: 12.10.2018
Osoba publikująca: Agnieszka Gaweł