Uczniowie krakowskich szkół na spotkaniu otwartym Koła Naukowego

11 stycznia 2018 r. w spotkaniu Studenckiego Koła Naukowego Germanistyki wzięła udział grupa uczniów z XLIV Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego wraz z nauczycielką języka niemieckiego, panią Magdaleną Młodawską. Wspólne zajęcia, podczas których rozmawialiśmy na temat społeczności żydowskiej w Berlinie oraz zjawiska zwanego "ostalgią", stanowią pierwsze tego typu spotkanie, mające na celu zainteresowanie uczniów kulturą krajów niemieckiego obszaru językowego oraz studiami germanistycznymi. Liczymy na dalsze wspólne inicjatywy i owocną współpracę w przyszłości!
 
M.Sobczak

Data publikacji: 12.01.2018
Osoba publikująca: Agnieszka Gaweł