Spotkanie przedstawicieli Kół Naukowych ze studentami z Berlina

1 grudnia br. przedstawiciele Studenckiego Koła Naukowego Filologii Germańskiej z Językiem Angielskim i Studenckiego Koła Naukowego Germanistyki wraz z opiekunami Kół spotkali się z grupą niemieckich studentów z Berlina. Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem pani Aleksandry Szklarzewicz z Działu Obsługi Studentów Zagranicznych UJ, która przekazała gościom podstawowe informacje nt. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Następnie dwie studentki przedstawiły ofertę edukacyjną Instytutu Filologii Germańskiej. Na zakończenie został wygłoszony referat na temat historii, zabytków i oferty kulturalnej Krakowa. Mamy nadzieję, że dzięki nawiązanym kontaktom uda nam się rozpocząć współpracę z niemieckimi studentami w ramach projektu "Berlin - miasto wielu kultur" oraz spotkać się z nimi podczas organizowanego przez SKNG wyjazdu do Berlina w kwietniu przyszłego roku. 
 
M. Sobczak

Data publikacji: 06.12.2017
Osoba publikująca: Agnieszka Gaweł