„Von Luther zu Twitter” - fotoreportaż z dyskusji z Konsulem Generalnym Niemiec w Krakowie dr. Michaelem Großem

„Von Luther zu Twitter” – tak zatytułowana została dyskusja otwarta na temat wpływu internetu i portali społecznościowych na kształtowanie opini publicznej,  która odbyła się 8 marca 2017r. w dużej sali wykładowej Collegium Paderevianum.  

Na zaproszenie dyrektor IFG p. dr hab. Magdaleny Sitarz gościem specjalnym spotkania ze studentami i pracownikami Instytutu był Konsul Generalny Niemiec w Krakowie pan dr Michael Groß.

Wszystkich obecnych przywitał Prodziekan Wydziału Filolgicznego UJ, p. dr hab. Władysław Witalisz. Moderatorem całego spotkania był dr Paweł Zarychta. 

Głównych impulsów do dyskusji dostarczył dr Michael Groß, zwracając uwagę na znaczenie wynalezienia druku oraz reformacji, które stały się zaczątkiem przełomowych zmian społecznych w Europie. Pan konsul podkreślił, iż ta pierwsza „rewolucja medialna” dała podstawę dla rozwoju wiedzy oraz dzisiejszego społeczeństwa informatycznego. Poprzez użycie skrótu „twentyfourseven” dr Groß zaakcentował zjawisko prędkości przepływu informacji oraz ich nieograniczonej dostępności w „globalnej wiosce”. Wskazał też na wagę wirtualnych form organizacji w gospodarce, kulturze i nauce oraz istotność nabywania umiejętności rozumienia przekazu medialnego.

Kolejne impulsy do rozmowy ujęte zostały w prezentacji dr. Henryka Mazepy na temat naukowych badań nad metodami kształtowania opini publicznej. Referent przedstawił obecnym następujące zjawiska socjologiczne: majority illusion, friendship paradox, filterbuble oraz illusion of knowledge.

Dyskusja została przeprowadzona metodą „fishbowl”, którą charakteryzuje możliwość włączenia się do rozmowy każdej osoby obecnej na sali. Zastosowanie tej formy dyskusji miało na celu zaangażowanie w rozmowę studentów zainteresowanych tematyką spotkania. Z tej sposobności skorzystali studenci filologii germańskiej: Marcelina Tatka i Jan Jakubowski z II roku studiów magisterskich, Wojciech Bosak z I roku studiów magisterskich oraz Agnieszka Hamernik z I roku studiów licencjackich na specjalności filologia germańska z językiem angielskim.

Serdecznie dziękujemy za udział w dyskusji!

Pod koniec spotkania wśród obecnych na sali została przeprowadzona krótka ankieta oceniająca zastosowaną formę dyskusji.

Autorką zdjęć jest p. mgr Dorota Romek.

Bardzo dziękujemy wszystkim pracownikom i studentom, którzy byli obecni na spotkaniu z panem konsulem.  

Data publikacji: 14.03.2017
Osoba publikująca: Agnieszka Gaweł