Dyrekcja IFG

Dyrektor

dr hab. Magdalena Sitarz, prof. UJ
magdalena.sitarz[at]uj.edu.pl

al. Mickiewicza 9a, p. 209 lub 212

 

Dyżury w okresie zajęć dydaktycznych w semetrze zimowym 19/20

wtorek 12.15-13.15

czwartek 11.30-12.30

 

w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych dni i godziny dyżurów są podawane w zakładce "informacje dla studentów".

Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych

dr hab. Agnieszka Palej
agnieszka.palej[at]uj.edu.pl

al. Mickiewicza 9a, p. 211 lub 212

 

Dyżury w okresie zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 19/20:

wtorek 12.15-13.15

czwartek 11.30-12.30

 

w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych dni i godziny dyżurów są podawane w w zakładce "informacje dla studentów".