Dyrekcja IFG

Dyrektor

dr hab. Magdalena Sitarz
magdalena.sitarz[at]uj.edu.pl

al. Mickiewicza 9a, p. 209 lub 212

wtorek 12:00 - 13:00

czwartek 13:15 - 14:15

Zastępca Dyrektora

dr hab. Agnieszka Palej
agnieszka.palej[at]uj.edu.pl

al. Mickiewicza 9a, p. 211 lub 212

wtorek 12:00 - 13:00

czwartek 13:30 - 14:30

Dyżur w dniu 4.04.2017 zostaje przesunięty na godzinę 8:30-9:30