Zakład Filologii Szwedzkiej

Strona WWW:

Kontakt:

al. Mickiewicza 9A, 31-120 Kraków, 
e-mail: filologia.szwedzka@filg.uj.edu.pl,
tel. +48 12 663 43 05 (sekretariat), 
+48 12 663 43 30 (Kierownik Zakładu)

Kierownik:

Pracownicy:

Doktoranci: