Forschungsparadigmen und Anwendungsbereiche der Textlinguistik

Termin: 19.10.2012 - 20.10.2012
Miejsce: Kraków, ul. Kanonicza 14, sala konferencyjna I p. / sala 29
Organizator: Instytut Filologii Germańskiej UJ
Witryna internetowa: www.ifg.filg.uj.edu.pl

Instytut Filologii Germańskiej ma przyjemność zaprosić na sympozjum naukowe młodych germanistów-językoznawców z Polski, Francji i Niemiec pt. „Forschungsparadigmen und Anwendungsbereiche der Textlinguistik". Zainicjowany w Krakowie (2007), a następnie kontynuowany w Paryżu (2008), Halle (2009) i ponownie w Paryżu (2011) pierwszy cykl projektu „Einblicke in die deutsche Sprache und Grammatik im landesspezifischen und länderübergreifenden linguistischen Diskurs" poświęcony był strukturom predykatywnym.  Sympozjum w dniach 19 i 20 października to próba wglądu w paradygmaty badawcze i obszary zastosowań lingwistyki tekstu. 

Serdecznie zapraszamy!

Program sympozjum

Data opublikowania: 10.10.2012
Osoba publikująca: Łukasz Bieńkowski