Zmarł prof. dr hab. Krzysztof Lipiński, wieloletni dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej UJ

Termin: 25.02.2013 - 30.03.2013

Pogrążeni w smutku i żalu zawiadamiamy, że  w dn. 25 lutego 2013 r. zmarł nasz  serdeczny Kolega i Przyjaciel, wieloletni dyrektor i wicedyrektor Instytutu Filologii Germańskiej UJ, wybitny  germanista-literaturoznawca, tłumacz literatury niemieckojęzycznej i poeta.

Pożegnanie  śp. Profesora Krzysztofa Lipińskiego odbędzie się w dniu 1.03.2013 (piątek) o godz. 13.40 w Krakowie na Cmentarzu Batowice.

                                                                             

Dyrekcja i Pracownicy IFG

 

Prof. zw. dr hab. Krzysztof Lipiński

Prof. Lipiński urodził się w Rzeszowie w dn. 19 marca 1957 roku, ukończył w r. 1980  studia filologii germańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, z którym związał się następnie zawodowo na lat 27. Wybitnie uzdolniony, błyskotliwy, skoncentrowany na pracy i ambitny już w r. 1984 wydoktoryzował się, w r. 1991 uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w r. 1996 tytuł profesora. Od r. 1991 był także profesorem Uniwersytetu Rzeszowskiego, dokąd przeniósł się w  r. 2007. Był bardzo dobrym, życzliwym, ciepłym Kolegą, bardzo lubianym także przez studentów. Wykształcił w Krakowie i Rzeszowie licznych magistrów i doktorów. Był znany i ceniony w całym środowisku germanistów polskich, a także zagranicą, szczególnie w Austrii i Niemczech. Był członkiem Związku Literatów Polskich, austriackiego PEN-Klubu Stowarzyszenia Germanistów Austriackich, Międzynarodowego Forum Georga Trakla w Salzburgu, Towarzystwa im. Teodora Fontanego, stypendystą Fundacji im. Aleksandra von Humboldta i członkiem Societas Humboldtiana Polonorum.

Był nie tylko badaczem literatury i procesów translacji, ale także świetnym tłumaczem, zwłaszcza liryki i najważniejszego dzieła literatury niemieckiej, „Fausta" Goethego, poetą, eseistą i prozaikiem. Jego bardzo szerokie zainteresowania naukowe koncentrowały się  szczególnie wokół literatury austriackiej, zwłaszcza liryki Georga Trakla i innych poetów przełomu XIX i XX w., „Fausta" Goethego i teorii przekładu literackiego. Pozostawił po sobie 10 monografii naukowych,  kilkanaście książek przetłumaczonych z niemieckiego, dwa scenariusze filmowe i sto kilkadziesiąt artykułów naukowych i esejów, a także własne utwory literackie.

Te dzieła pozostaną, polscy literaturoznawcy i tłumacze  będą korzystać przez dziesiątki lat z jego prac o „Fauście", „Vademecum tłumacza" i innych.

Ale dla nas, kolegów z Instytutu i jego absolwentów,  Krzysztof zostanie na zawsze w pamięci jako uroczy, błyskotliwy Kolega, pełen ciepła i humoru, inspirujący i cierpliwy nauczyciel akademicki, oddany Instytutowi wieloletni szef.

Żegnaj, Krzysiu, nigdy Cię nie zapomnimy!

Instytut Filologii Germańskiej UJ

Data opublikowania: 26.02.2013
Osoba publikująca: Agnieszka Gaweł