Zaproszenie do współudziału w działaniach Priorytetowego Obszaru Badawczego Heritage

Termin: 08.04.2020 - 08.06.2020

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
wiadomość o sukcesie Uniwersytetu Jagiellońskiego w konkursie programu Inicjatywa Doskonałości – Uniwersytet Badawczy (IDUB) wzbudziła żywe zainteresowanie wspólnoty uczelni. Świadczą o tym liczne projekty badawcze, które już od Państwa otrzymaliśmy.

W załączniku przekazujemy zaproszenie do współudziału w działaniach Priorytetowego Obszaru Badawczego (POB) Heritage, związanego z realizację tego programu.

Data opublikowania: 08.04.2020
Osoba publikująca: Agnieszka Gaweł