Seminarium polsko-niemieckie "Drogi wolności"

Termin: 27.06.2019 - 06.08.2019

Seminarium, organizowane przez MDSM w Oświęcimiu wraz z Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego odbędzie się w dniach 30.lipca  – 5. sierpnia 2019 r. i skierowane jest do multiplikatorów wymian, edukatorów pozaszkolnych, nauczycieli oraz studentów - załączniki dostępne w sekretariacie oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń.

Program – w tym roku na nowo przebudowany i uzupełniony o arcyciekawe punkty programu, m.in. trzy spotkania ze świadkami historii (KL Auschwitz, pierwszej niemieckojęzycznej mszy św. na Górze św. Anny oraz tragicznych wydarzeń na kopalni Wujek), mam nadzieję, może brzmieć zachęcająco.

 

Data opublikowania: 27.06.2019
Osoba publikująca: Małgorzata Soczówka