Konferencja międzynarodowa "Kurztexte und multimodale Kurzformen im öffentlichen Raum"

W dniach 20 – 21 maja 2019 r. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. ‘Wszystko, czego mówić nie potrzeba.’ Krótkie teksty i formy multimodalne w przestrzeni publicznej. Konferencja została zorganizowana przez Zakład Językoznawstwa Germańskiego Instytutu Filologii Germańskiej UJ we współpracy z Uniwersytetem w Lipsku (Universität Leipzig, Institut für Germanistik) oraz Uniwersytetem Paryskim (Université Sorbonne-Nouvelle – Paris III). Jej celem była z jednej strony próba wypracowania teoretycznych podstaw analizy krótkich tekstów i form multimodalnych, z drugiej zaś zainicjowanie w tym obszarze wspólnych badań z instytucjami partnerskimi. Referaty wygłosiło 31 naukowców z 9 polskich uczelni, 6 niemieckich, 2 francuskich, 1 uczelni ze Szwajcarii, Bułgarii, Rosji i Słowenii. Poprzedziło je powitanie uczestników konferencji wygłoszone przez prof. dr Zofię Berdychowską, przewodniczącą komitetu organizacyjnego, prof. dra Władysława Witalisza, Prodziekana Wydziału Filologicznego UJ i prof. dr Magdalenę Sitarz, dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej UJ. Wystąpienia referentów podzielone zostały na siedem sesji: referaty wprowadzające, „wszystko, czego mówić nie potrzeba”, krótkie formy multimodalne, krótkie teksty w nauczaniu języka niemieckiego jako obcego, utekstowiona przestrzeń miejska – przeszłość i teraźniejszość, krótkie formy w języku polityki i reklamy, krótkie i ultrakrótkie teksty oraz formy w serwisach Web 2.0. Efektem wystąpień referentów były ożywione, inspirujące dyskusje. Wszyscy uczestniczący w obradach mieli sposobność odniesienia się do poszczególnych referatów i zadania pytań na temat interesujących ich zagadnień. Oprócz zaproszonych naukowców i pracowników Instytutu brały w nich udział również liczne grupy studentów. Konferencji towarzyszyła ponadto doktorancko-studencka sesja posterowa, zorganizowana przez jedną doktorantkę i siedem studentek pierwszego i drugiego roku studiów magisterskich. Z efektami ich prac uczestnicy mieli możliwość zapoznać się w przerwach między obradami. W środę 22 maja odbyło się posiedzenie założycielskie sieci badawczej „Kurztexte”, do której przystąpiło 18 naukowców. W trakcie posiedzenia ustalono zasady współpracy, cele i założenia badań oraz kalendarz kolejnych spotkań poświęconych krótkim formom językowym w przestrzeni publicznej.

Data publikacji: 05.06.2019
Osoba publikująca: Agnieszka Gaweł