Zaproszenie na wykłady gościnne p. Annamárii Fábián, MA (Universitӓt Regensburg)

Termin: 03.10.2018 - 05.10.2018

Instytut Filologii Germańskiej UJ

Zakład Językoznawstwa Germańskiego

serdecznie zaprasza Studentów, Doktorantów i Pracowników IFG 

na wykłady, które wygłosi

Pani Annamária Fábián, MA

Universitӓt Regensburg 

Pragmatik der politischen Sprache: Deutsche, nordamerikanische und ungarische politische Diskussionen im kulturellen Vergleich

środa, 3 października 2018, godz. 16.45-18.15 

Coll. Paderevianum B, sala 204

Syntax der gesprochenen Sprache​ 

piątek, 5 października 2018, godz. 9.45-11.15

Coll. Paderevianum B, sala 402

Data opublikowania: 01.10.2018
Osoba publikująca: Agnieszka Gaweł