Konferencja „>nur Frauen können Briefe schreiben<. Facetten weiblicher Briefkultur nach 1750”

Termin: 02.03.2017 - 05.03.2017
Instytut Filologii Germańskiej UJ, Zakład Literatury Niemieckiej, zaprasza na konferencję naukową „nur Frauen können Briefe schreiben. Facetten weiblicher Briefkultur nach 1750”, która odbędzie się w dniach 3-5 marca 2017 r. w Krakowie. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa rękopisów w Bibliotece Jagiellońskiej pt. „Listy kobiece za wzór. Kultura epistolarna kobiet po 1750 r.” Szczegółowe informacje o partnerach i programie znajdą Państwo pod zakładką:
                                            http://www.ifg.filg.uj.edu.pl/frauenbriefe
Data opublikowania: 25.01.2017
Osoba publikująca: Paweł Zarychta