Harmonogramy zajęć

Studia stacjonarne

Harmonogram studiów stacjonarnych na semestr zimowy/ rok akademicki 2019/2020 (harmonogramiści zastrzegają możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramach):

  • Filologia Germańska (I stopień):  I rok,  II rokIII rok
                                  (II stopień):  I rok, II rok

Zanim student zdecyduje się na wybór opcji, proszony jest o sprawdzenie na harmonogramie, czy nie będzie ona kolidować z jego podstawowym rozkładem zajęć.

  • Filologia Szwedzka:  (I stopień):    I rok, II rok, III rok
                                  (II stopień):   I rok, II rok
  • Filologia germańska z językiem angielskim (I stopień): I rokII rokIII rok
                                                                  (II stopień):  I rok, II rok
  • Przekład literacki (II stopień): I rok

Legenda do sal Instytutu Filologii Germańskiej

Sale 39, 39A i 40A znajdują się w budynku przy ul. Ingardena 3.

Pozostałe sale dydaktyczne znajdują się w budynku przy al. Mickiewicza 9B, o ile na harmonogramie nie widnieją inne dane.

 

Harmonogram sesji letniej (2018/19)

Filologia germańska

Filologia germańska z językiem angielskim

Filologia szwedzka