Koordynatorzy ds. programu ERASMUS

Koordynatorzy programu Erasmus w IFG

dr Robert Kołodziej - e-mail

dr Magdalena Duś - e-mail